İstediği bölümü kazanamayan öğrencilerin, yatay geçişten de önce uğradığı ilk nokta ÇAP olmaktadır. Bu nedenle üniversite hayatına başlar başlamaz Çap nedir? Çift Anadal nedir? ÇAP nasıl yapılır? Kimler ÇAP yapabilir? Veya hangi bölümlere ÇAP yapılabilir? Gibi sorular en çok aratılan ve biz danışmanlara sorulan soruların başında gelmektedir.

Öncelikle genel bir tanıma bakacak olursak: Bir öğrencinin okuduğu üniversitede %50’si ortak ders içeren iki farklı daldan aynı anda okuyup mezun olabilme imkanına Çift Anadal Programı denir. Bu kavram bazen çift diploma, çift mezuniyet, double major veya ortak derece olarak da adlandırılabilmektedir.

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, ÇAP yapmak için bazı önkoşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda merak ettiğiniz soruları ve bilinmesi gereken önemli noktaları sizin için derledim.

 

ÇAP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

1.Her öğrenci ÇAP yapabilir mi?

Elbette hayır. ÇAP yapabilmek için okulunuzun sunduğu tüm şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Her bölüm için açılan kontenjan sayısı da 3-5 aralığında alacağı için, her öğrencinin ÇAP yapabilme gibi imkânı yoktur.

2. İstediğimiz her bölümde ÇAP yapabilir miyiz?

Hayır, istediğiniz her bölümde ÇAP yapamazsınız. ÇAP yapmak istediğiniz bölüm ile kendi bölümünüzün %50’si ortak dersler içermelidir. Örn; Mühendislik okuyan bir öğrenci Psikoloji’de ÇAP yapamaz. Ancak Mühendislik okuyan bir öğrenci, farklı bir mühendislik dalında veya sayısal bir alanda ÇAP yapabilir.

3. ÇAP yapmak için ne zaman başvurabilirim?

Önlisans öğrencileri ÇAP yapabilmek için en erken ikinci, en geç üçüncü dönem başında başvuru yapabilmektedir. Lisans öğrencileri ise en erken üçüncü, en geç beşinci dönem sonunda başvuru yapabilme hakkına sahiptir.

4. ÇAP yapabilmek için belirli bir ortalamaya sahip olmak gerekir mi?

Evet, başta da söylediğimiz gibi her öğrenci ÇAP yapamaz. Öncelikli şartlardan bir tanesi, öğrencinin GANO’sunun okulun sunduğu şartlardan yüksek olması gerekmektedir. Genelde min. 2,50 şartı aranmaktadır. Ancak bu her 2,50 ortalamaya sahip öğrencinin ÇAP yapabileceği anlamına da gelmez. Kontenjanlar her zaman sınırlı olduğu için en yüksek ortalamalara sahip öğrenciler ÇAP yapabilirler.

Ortalamanın yanında bir çok okulun sunduğu bir diğer kriter ise ÇAP yapmak istenilen bölüme o yıl ki YKS puanının taban puana eşit veya yüksek olması beklenmektedir.

5. Disiplin cezası ÇAP yapabilmeye engel midir?

Evet disiplin cezası olan öğrenciler ÇAP imkanından yararlanamazlar.

6. Hangi durumlarda ÇAP yaptığımız bölüm ile ilişiğimiz kesilir?

Öncelikle ÇAP yaptığınız dönem boyunca okulunuzun sunduğu belirli dönem ortalamasının altına düşmemeniz gerekmektedir. Çap yaptığınız bölümü önlisans ise 2 yılda, lisans ise 4 yılda bitirememeniz durumunda bölüm ile ilişiğiniz kesilmektedir.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre sonunda ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencinin, ikinci anadal programdan kaydı silinir.

7. ÇAP yaparsam okulum uzar mı?

Normal şartlarda ÇAP yapılan bölüme dönem itibariyle geç başlandığı için eğitim 2 yıl kadar uzamakta ve anadal bölümünden daha geç mezun olunabilmektedir. Ancak ÇAP yapan öğrenci her dönem daha fazla ders alırsa uzatmayı bir yıl veya altına indirebilir.

8. ÇAP yapmak ücretli midir?

Devlet üniversitelerinde ÇAP yapmak ücretsizdir. Vakıf (Özel) Üniversitelerinde okula göre değişmekle beraber kimi okul ücretsiz imkan sunabilmektedir, kimi okul öğrencinin burs ücretine eş değer ücretle sunabilmektedir, kimi okul ise tam ücret veya belirlediği ücret miktarı ile ücretlendirebilmektedir.

 

 

9. ÇAP yapmanın avantajları nelerdir?

 1. İki farklı mesleğe sahip olabilirsiniz.
 2. İki farklı uzmanlık dalına sahip olursunuz.
 3. İki farklı iş disiplinini öğrenir ve tek meslekte harmanlayabilirsiniz.
 4. Eğitim hayatınız boyunca iki bölümden de arkadaşlarınız olur ve network edinme imkanınız daha fazla artar.
 5. Daha fazla kişi ile iletişim içerisinde olursunuz.
 6. Daha fazla profesörden hayat dersi alabilirsiniz.
 7. Daha fazla iş imkanına sahip olabilirsiniz.
 8. Benzer bir bölümde ÇAP yaptığınız takdirde iş dünyasında rekabette üstünlük elde edersiniz.
 9. Kendi bölümünüzde öğrendiğiniz bilgileri ÇAP yaptığınız bölüm için de kullanıp başarı elde edebilirsiniz.
 10. Kendinizi çok yönlü geliştirme imkanına sahip olursunuz.

10. ÇAP yapmanın dezavantajları nedir?

 1. Ders çalışmak için daha fazla zaman ayırmanız gerekir.
 2. Sosyal aktivitelerden daha az yararlanırsınız.
 3. Sınav haftaları sizin için çok yoğun geçebilir. Hatta bazı durumlarda sınav tarih ve saatlerinizin çakışması da olasıdır.
 4. Okulda geçireceğiniz vakit artacağından, masraflarınız ve harcamalarınız da artabilir.
 5. Okurken derslere daha fazla vakit ayrılacağından sektörel deneyim ve staj imkanlarından uzak kalınabilir.
 6. Zaman sıkıntısından dolayı verilen ödevler yetişmeyebilir, çalışılan sınavlar çakışabileceği için çalışmak zorlu olabilir.
 7. İki bölüme odaklanırken bir alanda uzmanlaşmak zorlaşabilir.
 8. İki bölümü beraber götürürken anadal olan bölümünüzün ortalamasını düşürebilirsiniz.
 9. Bazen uykundan feragat etmen gerekir, kimi geceler uyku diye bir şey kalmayabilir.
 10. Derslerini birkaç hafta boşlarsan toparlaması çok zor olabilir.

Tüm her şeye rağmen, mezun olup arkadaşlarından daha iyi şartlarda iş teklifi aldığında emeklerinin boşa gitmediğini anlarsın 🙂

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir