PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR? YENİ SİSTEMLE NASIL ALINACAK?

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri direkt olarak öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan lisans mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için gereken eğitimi almalarına ise Pedagojik Formasyon denir. Hiçbir zorunluluğu olmayan bu eğitim, Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerde okuyan bölüm öğrencilerinin öğretmenlik yapabilmesi için gereklidir. Formasyon alabilmek için MEB tarafından belirlenmiş bölümlerden birinden mezun olmuş olmanız gerekir.
Bu program ile öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilmektedir.

FORMASYON KALDIRILDI MI?
Pedagojik Formasyon uygulamasının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırılmasının ardından öğretmenlik dışı alan bölümlerinin öğretmen olamayacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Ancak durum söylentilerden ibaret olarak kaldı.
29 Haziran 2020’ye kadar üniversitelerin kendi bünyelerinde verdiği bir belge olan pedagojik formasyon sertifika niteliği taşımaktaydı ancak 2021 yılından itibaren farklı bir sisteme geçilmeye karar verildi. Sertifika niteliğindeki formasyon sistemi kaldırıldı ve yerine uygulanacak farklı bir sistem getirildi.
Bu zamana kadar uygulanan pedagojik formasyon belgesine, bir lisans programı okurken belirli bir miktar ücret ödenerek alınan iki dönemlik bir eğitim ile sahip olunabiliyordu. Bunun için en az 4 üzerinden 2.5 ortalama yeterli oluyordu ancak yeni getirilen sistem ile tüm bilinenler değişti.
YENİ FORMASYON NASIL UYGULANACAK?
Detayları henüz tam olarak belli olmayan Pedagojik Formasyon uygulaması artık Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği içerisinde sürdürülecek. YÖK ile birlikte yürütülecek olan Formasyon artık lisansüstü eğitim olarak verilecek. Öğretmen olmak isteyen bölüm mezunları, mezun olduktan sonra “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisansı” programına başvurarak öğretmenlik yapabilmek için belge alma yoluna girebilecek.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir