YALOVA ÜNİVERSİTESİ-YEREL YÖNETİMLER

Öncelikle sizlere Yalova Üniversitesinden bahsedeceğim. 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Yalova Üniversite’sinin temelini Uludağ Üniversitesi Yalova Yüksek Meslek okulu oluşturmaktadır. Yalova Üniversitesi ana kampüsü ilçesi olan Çınarcık yolu arasındadır. Yanında hemen Kyk kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Termal’de ise Kyk erkek yurdu bulunmaktadır.

Benim okuduğum okul olan Çınarcık Meslek Yüksekokulu’ndan bahsedeceğim. Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nun açılmasına ilişkin 29.04.2010/24 sayı ve tarihli Senato kararına ilişkin, Yüksek Öğretim Kurulu 29.04.2010 / 2124-014819 cevabı ile Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Okula beş dakika uzaklıkta Kyk kız yurdu vardır ve okul yokuşu boyunca özel yurtlar vardır Çınarcık merkeze on beş dakika Yalova merkeze ise yarım saat uzaklıktadır.

Okuduğum bölüm Yerel Yönetimler İkinci Öğretim Programıydı. Yerel Yönetimleri kısaca tanımlamam gerekirse il, ilçe, kasaba ya da köy halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzelkişisi demek.

Başlıca Çalışma Alanları Ve İş İmkanları

Yerel Yönetimler Programından mezun olanlar Meslek Elemanı unvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar; belediyelerde, il özel idarelerinde, kent konseylerinde, sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda ve benzeri tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Gördüğümüz dersler ise Kamu yönetimi, Yerel Yönetimlere Giriş, Kamu Yönetimine Giriş, Hukuka Giriş, Sosyolojiye Giriş, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Düşünceler Tarihi, Yerel Yönetim Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Genel Ekonomi, Matematik 1, İdare Hukuku, Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Modelleri, Yerel Siyaset ve Demokrasi, Göç, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Türk Siyasal Hayatı.

Bölümün aslında pek bir zorluğu yoktur sizi tek zorlayan bol bol verilen ödevler olabilir sadece. Bölümün avantajlarından biri Yerel Yönetimler alanından kendinizini geliştirmeniz ancak dezavantajı ise 2 senelik pek iş olanağı sağlamıyor ya kpssye gireceksiniz ya da dgs ile 4 seneliğe tamamlayacaksınız. Zaten bu bölümü tercih ederseniz bunları göze almışsınızdır.

Staj olanakları belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve yerel yönetim birlikleri yanında konu ile ilgili olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinde staj yapabilirler.

GÜLŞAH SABAY

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir