İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-MÜTERCİM TERCÜMANLIK

İletişim çağında yaşıyor olmamız, bir dilden diğer bir dile yapılacak çevirilerin hem yazılı hem de sözlü olarak önemini oldukça arttırmıştır. Bu bölümün amacı, dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleştirilen bir etkinlikten çok, onu kültürler arası bir iletişim olarak algılayan, iki dilin kültürüne hakim, çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları, edebiyatı hakkında bilgi birikiminin yanı sıra, alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektir.

Bu bölümü okumak için, dile ilgi oldukça önemlidir. İkinci bir dili, ana diliniz gibi öğrenir ve kullanırsınız. Üstelik okulunuz imkan sağlarsa, üçüncü bir dili bile oldukça iyi seviyede öğrenebilirsiniz. Ezber yeteneği gerektiren bir bölümdür. Bölümde; dil bilgisi, sözcük bilgisi, yazılı ve sözlü anlatım, film çevirisi, basın ve medya çevirisi, sosyal bilimler metinleri çevirisi, ardıl çeviri, eş zamanlı çeviri, ticari metinler çevirisi, turizm çevirisi, kültür, edebiyat gibi dersler görülür. Bölümün herhangi bir zorluğu yoktur, aksine dile ilgisi olanlar için zevkle okunacak bir bölümdür. Bölümün avantajı, tek bir alanda sabit kalmayıp istediğiniz alana yönelebilecek bilgiler öğretmesidir. Mezunları çeviri büroları, mühendislik ve mimarlık firmaları, dış ticaret şirketleri, özel kurum ve kuruluşlar, turizm acenteleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer işletmeler, haber ajansları, çeşitli müsteşarlık ve bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, elçilik ve dış temsilcilikler vb. çok çeşitli alanlarda görev yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra yüksek dil hakimiyeti gerektiren Avrupa Birliği projeleri kapsamında, dil asistanlığı gibi görevleri de yürütebilmekte ve üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.

AYŞENUR MURAT

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir