İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

1453’TEN BUGÜNE
İstanbul Üniversitesi, Avrupa’da kurulan ilk 10 üniversiteden biri olması ile bilinmektedir. En köklü üniversitelerden biri olan İstanbul Üniversitesi, değişen çağa ayak uydurmayı başarmış ve pek çok değişimle kendini yenilemiştir. Fakat hiçbir zaman mevcut vizyon ve misyonundan şaşmamıştır.
İstanbul Üniversitesi, 5000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı ile öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirebilmek adına çalışmalarını süreklilikle devam etmektedir. Ayrıca dersleri işbirliği içerisinde olduğu sektörler aracılığıyla, öğrencilerine uygulamalı aktarımlarda bulunarak öğrencilere deneyim tecrübesi kazandırmaktadır. Öğrencileri ile samimi iletişim kurmaktan kaçınmayan yüksek eğitimli öğretim üyeleri ise öğrencilerin sorunlarını çözmede, bilgilendirme ve tecrübe aktarmada öğrenciler adına büyük önem arz etmektedir.
Öğrencilerimiz bilimsel çalışmalarını Avrupa ve/veya Amerika’da herhangi bir üniversitede sürdürmek istediklerinde İstanbul Üniversitesi diploması öğrencilerimize ayrıcalık tanınmasını sağlamaktadır. ABD ve Avrupa’nın çeşitli üniversiteleri ile ikili bilimsel sözleşmeler yapılmakta, çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar ve öğrenci değişimleri gerçekleştirilmektedir.
Büyük ayrıcalıklardan biri ise, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine özel Mediko-Sosyal sağlık birimidir. Tüm öğrencilerine 1961 yılından itibaren nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Öğrencilerinin ileri tetkikleri ya da hastane tedavisi, ameliyatları gerektiğinde üniversitemizin ülke çapındaki hastanelerinden olan İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri hastanelerinde sağlık ekiplerimiz başarılı sağlık hizmeti vermeğe çalışmaktadır.
Rektörlüğün de desteklemiş olduğu ÖKM, diğer üniversitelerde benzeri görülmemiş bir öğrenci kurumudur. Üniversite bünyesinde bütün yıl düzenlenen etkinliklerin sergilendiği sinema ve sergi salonları vardır. ÖKM’de görev alanlar ulusal ve uluslararası alanda her türlü şenlik, bilimsel toplantı ve benzeri etkinliklerde gururla ve büyük bir başarıyla İstanbul Üniversitesi’ni temsil etmektedir. Böylece öğrenciler hem kendi gelişimlerine katkıda bulunmakta, hem de üniversitenin tanıtımını yapmaktadırlar. Bu noktada İstanbul Üniversitesi adını sadece bilimsel alanda değil kültürel alanda da duyurmaktadır.
Öğrenciler için en büyük sorunlardan olan barınma ve burs problemi ise İstanbul üniversitesi tarafınca çözümsüz bırakılmamış. İstanbul Üniversitesi, bir kamu kuruluşundan burs almayan öğrencilerine rektörlük bursu vermekte, ayrıca 1998 yılının ağustos ayında Avcılar Yurdu’nu devir alarak, öğrencilerimize sıcak bir ortam sunmak için tüm olanaklarını kullanmaktadır.
Ulu Önder Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” anlayışıyla bünyesinde spor Kulübü’ne bağlı olarak, Avcılar, Cerrahpaşa, Çapa ve Beyazıt Kapalı Spor Salonları, 6 halı saha, 6 basketbol sahası, voleybol ve futbol sahaları ile 3 tenis kortu vardır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU
Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU
İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ
Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
Katılımcılık
Çevre ve insana saygı
Etik değerlere mutlak uyum

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğrencilerin başta iletişim olmak üzere ilişkili disiplinlerden faydalanarak halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, geleneksel ve dijital pazarlama, marka yönetimi gibi alanlarda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen profesyoneller olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Derslerde verilen bilgilerin dışında öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirebilmek adına, fakülte bünyesinde bulunan Ajans İstanbul İletişim, bölüm öğrencileri için önemli bir uygulama alanıdır. Düzenlenen söyleşi, konferans, seminer, atölye gibi etkinliklerde görev alan öğrenciler tecrübe kazanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kişi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları marka değerlerinin halk ile doğru iletişim araçları aracılığı ile aktarılmasını amaçlayan İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bölüm mezunları Halkla markalar arasında bağlantı kurmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu bölüm mezunları, teknolojik imkânların da artış göstermesiyle birlikte kendilerine birçok alanda ve sektörde iş imkânı yaratabilirler. Reklam Ajansları, Dijital Reklam Ajansları, Tanıtım Şirketleri, Prodüksiyon Şirketleri, Siyasi Partiler, Spor Kulüpleri, Pazarlama Şirketleri bunlardan sadece bir kaçıdır.

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜM DERSLERİ

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ
İLETİŞİM TARİHİ
REKLAMA GİRİŞ
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ GRAFİK TASARIM
HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
İLETİŞİM KURAMLARI
MEDYADA METIN YAZARLIĞI
REKLAM YAPIM YÖNETİM
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
KİTLE İLETİŞİMİ VE TÜKETİM
ULUSLARARASI VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAMPANYALARI
İKNA KURAMLARI VE RETORİK KURUMSAL
İLETİŞİM KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
KİŞİLERARASI İLETİŞİM
ALGI YÖNETİMİ
KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİ
REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ
ULUSLARARASI KALİTE YÖNETİMİ
İTİBAR YÖNETİMİ
MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ
MEDYA PLANLAMASI

SOSYAL SERMAYE YÖNETİMİ
SOSYAL MEDYA
MEDYA OKURYAZARLIĞI

HER BÖLÜMÜN DE GEREKTİRDİĞİ GİBİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DE BELİRLİ YETENEKLERE SAHİP OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Takım çalışması
Bir halkla ilişkiler çalışması tek kişi ile yürütülmemektedir. Bir şirket için halkla ilişkiler hizmeti vereceğiniz zaman, çok farklı departmanlardan insanlarla bir arada çalışmanız gerekmektedir.
Problem Çözme Yeteneği
Halkla ilişkiler departmanının çoğu organizasyondaki en önemli yeri problem ve krizleri çözebilmeleridir. Problem çözme konusunda halkla ilişkiler çalışmaları bile kendi içerisinde “Proaktif Halkla İlişkiler” ve “Reaktif Halkla İlişkiler” olmak üzere 2’ye ayrılırken, böyle önemli bir konunun ehli olmak size birçok kapıyı açacaktır.
Soğukkanlılık
Yapılan işlerde aklınıza bile gelmeyecek son dakika krizlerinde, panik yapmayarak problemi çözmek bölüm için en önemli gerekliliktir. Aksi takdirde, işinizi kaybedebilir, çalışmayı mahvedebilirsiniz.
Esneklik
Hızla değişen istekler ile başa çıkabilmek için esnekliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü belirli saatler ve planlara sahip değildir. Stresten uzak durmak ön koşuldur.
Planlama
Bir şirketin, bir organizasyonun kalbi halkla ilişkiler ve tanıtımdır. Bu yüzden yapılacak işler ve düzen mükemmel planlanmalı, herhangi bir aksaklık ihtimaline karşın b ve c planlaması da hazırda bulunmalıdır.
Gündemi Takip ve Hatta İlerisini Tahmin
Güncel kalan, her gün yeni bilgiler ile karşılaşılabilen bu sektörde, endüstriden, sanata, finansa, haberlere kısacası her konunun en yeni haberlerine hakim olmanız gerekir. Ayrıca sadece hakim olmak yeterli olmamakta, verileri analiz edip, gelebilecek diğer yenilikler ve gelişmeleri de öngörmek gerekmektedir.

Liderlik
Strateji, satış, itibar ve imaj gibi birçok şeyi hazırlayan, sunan, yöneten halkla ilişkiler çalışanıdır. Her departmandan insanlara, yol göstermek, direktif vermek, liderlik etmek gibi yeteneklere sahip olmak şart sayılmaktadır.

BÖLÜMÜN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Bölümün özel sektör işbirliğine önem vermektedir bu sayede uygulamalı derslerde kurum ve sektörler için projelerin hazırlanması öğrencilere deneyim sağlamaktadır.
İletişim alanı içerisinde halkla ilişkilerin tanımını ve yerini belirleyecek bilgi düzeyine sahip, alanda yaptığı işi tanımlayabilen, bulunduğu çevreye karşı sosyal duyarlılığı yüksek bireylerin yetişmesi de bölümün avantajlarındandır.

BÖLÜMÜN DEZAVANTAJLARI
Bölüm, iki yıllık meslek okullarında, açık öğretimde, 4 yıllık üniversitelerde ve devlet kurumlarında bulunan bir bölümdür. Bu sebeple diğer bölümlere kıyasla daha fazla mezun öğrencisi bulunmakta bu da rekabeti zorlaştırmaktadır.

BÖLÜMÜN ZORLUKLARI VAR MIDIR?
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, birçok bilgi ve proje hazırlığı içermektedir. Bu sebeple bölümü tercih edenlerin, yaratıcılık seviyesi yüksek, planlara sadık kalabilen ve ezberi sağlam kişiler olması gerekmektedir.

MEZUNLARIN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi
• Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.
• Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
• Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.
• İletişim alanındaki tarihi, kuramsal kavramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
• Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarını bilir.
• Reklam çözümlemeleri yapabilir.
• Siyasal iletişim ve diplomasi alanında bilgi sahibi olarak lobi çalışmalarında bulunabilir.
• Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.
• Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir.
• Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceri
• Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirir.
• Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun bilincinde olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirir, sponsorluk projeleri hazırlayabilir.
• Reklam kampanyalarını oluşturur ve uygular.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler
• Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
• Sanat ve kültürel miras konularında bilinçli ve duyarlıdır.
• Kritik, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
• Reklam ve halkla ilişkiler alanında metin yazma tekniklerini bilir ve uygular.
• Halkla ilişkiler kavram ve tekniklerini bilerek mesleki etik bağlamında teknolojiyi de kullanarak halkla ilişkiler etkinliklerini gerçekleştirebilir.

HALKLA İLİŞKİLER OKUMAYI DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERİN DİĞER BÖLÜMLERDEN AYRICALIKLI OLARAK KARŞILAŞABİLECEĞİ TEPKİLER DE BULUNMAKTADIR
Hiç kimse sizin tam anlamıyla ne yaptığınız hakkında bilgi sahibi değildir.
Belli bir kesime göre işiniz “Sekreterlik”tir.

BUSE KURT

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir